Nejlevnější pojištění vozidel

Povinné pojištění

Povinné pojištění Povinné pojištění vozidel je vedle pojištění zdraví a majetku dalším specifickým druhem pojištění, se kterým se setkáváme prakticky celý život. Pojistit vozidlo je totiž ze zákona povinné, a proto musí každý řidič respektive vlastník vozidla uzavřít s libovolnou pojišťovnou povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na pozemních komunikacích. Pokud tak neučiní, vystavuje se vysokému riziku v podobě sankcí, pokut, uhrazení všech škod a doplacení pojistného. Rozhodně se tedy vyplatí mít povinné pojištění uzavřené.


Fungování pojištění

Povinné pojištění funguje na jednoduchém principu placení obvykle jednoročního pojistného, za které má majitel vozu nárok na plnění v případě škody na cizím majetku za situace, že majitel vozu byl viníkem nehody či způsobené škody. Tyto škody jsou hrazeny do pojišťovnou stanovených limitů, které musejí být alespoň 35 milionů Kč na zdraví a stejná částka na škody na majetku.


Jak vybírat?

Povinné pojištění je stejně jako další druhy pojistek založena na tržním principu. Člověk vždy hledá nejlevnější pojištění vozidel, které mu ušetří peníze a zároveň tím splní zákonnou povinnost pojištění platit. Pojištění vozidel je sjednáváno na období jednoho roku s automatickým obnovováním za předpokladu, že majitel vozidla nemá jiné požadavky v podobě změny povinného pojištění či přímo změnu pojišťovny.


Co hradí povinné pojištění?

Povinné pojištění vozidel hradí veškeré škody způsobené na majetku a zdraví třetích osob. Jde tedy o účastníky nehody a jejich majetek, škodu na svodidlech, škodu na značkách či silnici a podobně. Z povinného pojištění jsou tedy hrazeny všechny škody na cizím majetku. Škody na vlastním vozidle jdou pak do nákladů majitele vozu, jelikož povinné pojištění se vztahuje pouze na škody, které způsobí okolí. Pokud je člověk při nehodě poškozeným, je mu újma vyplácena z povinného pojištění viníka nehody.